Kopřivka se...

 

Terapie: Antihistaminika tedy nejznámější

           Xyzal /Zenaro / nebo Aerius 2x1 po dobu výsevu /

          podku bude klže svědit podat místo večerní dávky Dithiaden

po zhojení ještě Xyzal /Zerano/nebo Aerius 1xd 5 dnů

 

 

Doporučení : Dieta ne čokolády džusy citrusy chemicky konzervovaná jídla

přidat probiotika / např Lactobacil Enterol apod

nekoupat v teplé vodě

Příčinu skuntí kopřivky je velmi obtížné ,až nemožné prokázat